Bagfocus stod våren 2017 inför ett val att stanna kvar hos sitt befintliga butiksdatasystem eller uppgradera till ett nytt system på en modernare plattform. Valet föll på det sistnämnda och Bagfocus använder numera iVend som butiksdatasystem i samtliga butiker.

Valet av iVend var enkelt, då det är ett system som baseras på en modern plattform, har stor flexibilitet och är enkelt för butikspersonalen att använda. Så enkel att det endast behövdes 45 minuters utbildning till personalen i den första butiken som gick över till iVend, efter det kunde de hantera alla kassafunktioner helt på egen hand! – Claes Kårlin, Bagfocus

Bagfocus är ett företag med lång erfarenhet inom väskbranschen. De satsar på moderiktiga väskor med bra kvalitet och har bred kunskap om väskor, resväskor och accessoarer.