IVEND RETAIL Butiksdatasystem – En plattform för Omnichannel

iVend Retail är inte bara ett butiksdatasystem utan en plattform för att skapa en omnichannel-lösningen för detaljhandels företag. iVend Retail är ett komplett butiksdatasystem med kassa, mobil kassa, lojalitet/kundklubb, digitala presentkort, e-handel och funktioner för huvudkontor. iVend Retail är ett butiksdatasystem som ger fullständig översikt över både lager och kundaktiviteter för att:

 • Integrera e-handel och fysisk handel, vilket gör det möjligt för kunder att utforska, köpa och – vid behov – returnera varorna överallt
 • Öka försäljningen utan rabatter, vilket ger bättre marginaler och minskar behovet av utförsäljningar
 • Skapa lojalitetsprogram över flera kanaler som motiverar kunderna att handla oavsett vilken kanal de använder
 • Öka produktkännedomen samt ge bättre rekommendationer och vägledning för medarbetarna

iVend Retail butiksdatasystem är utformat för att tillgodose behoven för dagens detaljhandels företag och är ett komplett butiksdatasystem bestående av 7 moduler som kan integreras med de flesta affärs- och varuhanteringssystem (ERP, MMS). Butiksdatasystemet är utformad för enkel och flexibel utrullning och det går enkelt att lägga till moduler i takt med att behovet av information och funktioner ökar i företaget.

KassasystemBUTIKSDATASYSTEMButiksdatasystem

iVend Butiksdatasystem – omvandlar ”Point of Sale” till ”Point of Service” och är en snabb och pålitlig applikation som möjliggör snabba och smidiga kundtransaktioner.Välj mellan användarvänliga pekskärmsbaserade eller tangentbordsbaserade gränssnitt . Systemet kräver minimalt med utbildning för att butikspersonalen ska kunna öka servicen mot kunden till något mer än att bara ta emot betalning. Ett butiksdatasystem från iVend Retail ger:

 • Flexibla inställningar som är enkla att implementera globalt
 • Fullständig överblick av lagret från kassan
 • Säkra integrerade betalningssystem
 • Anpassningsbara funktioner för kampanjer och presentkort
 • Online- och offlineläge (oberoende av internetuppkoppling)

Mobil kassa

MOBIL KASSAMobil kassa

iVend Mobil Kassa ökar kundservicen i butiken och gör det lättare att skapa flexibla interaktioner med kunderna överallt i butiken.  Programmet hjälper till att berika kundmötet och transaktionerna genom att butikspersonalen får tillgång till verksamhetsdata, såsom produkt-, lager- och kundinformation, som kan användas för att ”lösa upp flaskhalsar” under köpintensiva perioder. Detta medför även att köerna minskas under perioder med hög belastning och reducerar därför risken att tappa försäljning. iVend Mobil Kassa kan anslutas till butiksservern eller företagsservern via internet. Detta innebär att man kan konfigurera butiksdatasystemet för användning utanför den fysiska butiken. Systemet fungerar perfekt i pop-up-butiker eller på event som till exempel marknader, mässor och utställningar.  iVends Mobila Kassa kan användas som hjälp för att utöka verksamheten snabbare och hjälper då butikerna att minska kostnaderna för sin IT-infrastruktur och kan användas i både online- och offline-läge.

E-handelE-HANDELe-handel

E-handeln verkar aldrig sluta växa , i synnerhet inte nu när e-handel över mobilen skapar nya intäktsmöjligheter. En e-handelsplattform måste dock göra mer än att bara hantera den direkta försäljningen. I dag måste alla typer av webbplatser fungera helt sömlöst med den fysiska butiken för att stötta omnichannel-kundens upplevelse. iVends e-handel är en webbapplikation för iVend Enterprise som ger:

 • Ett funktionsrikt e-handelssystem som helt kan integreras med andra iVend Retail-moduler
 • Översikt över det gemensamma lagret överallt i verksamheten
 • ”Click and collect”, ”Reserve and collect” och hemleverans direkt till kunden från butiken
 • Korsförsäljning och merförsäljning till online-kunder
 • Hantering av transaktioner, lojalitetspoäng, bilder, presentkort och kuponger
 • Användarvänliga analysverktyg för att säkerställa lönsamma produktplaceringar och erbjudanden

Systemet har även stora möjligheter att integrera till den e-handelsplattform som ditt företag själv önskar. Genom öppna API:er och standardiserade metoder är det enkelt att skräddarsy en lösning som passar ert företag bäst.

KundklubbLOJALITET/KUNDKLUBBLojalitet/kundklubb

iVend Lojalitet & Kundklubb ser till att kunderna kommer tillbakaoch gör det möjligt att belöna kunderna för hur de handlar i alla kanaler, på ett sätt som bygger en långvarig relation. Kunderna kan få tillgång till sina egna konton via iVend Loyalty-portalen, för att ta del av och använda poäng samt lägga till persondata för att kunna få fler målgruppsanpassande erbjudanden. iVend Lojalitet & Kundklubb gör det möjligt för retailföretag att strukturera lojalitetsprogram som passar företagets affärsmodell och skapar fler incitament i alla försäljningskanaler med syfte att:

 • Utveckla flexibla lojalitetsprogram som konfigureras kring kunder och produktgrupper
 • Förbättra målgruppsindelning och tidpunkt för kundkommunikation
 • Inkludera service i lojalitetsprogrammen, inte bara samla poäng
 • Skapa olika nivåer av medlemskap och automatiskt belöna medlemmarna enligt fördefinierade regler
 • Samla in kunddata i alla kanaler och använda informationen för att främja långsiktig lojalitet och kundvärde

Digitala presentkortDIGITALA PRESENTKORTDigitala presentkort

iVend Passes eller digitala presentkort  bygger lojalitet via smartphones, ett verktyg som många inte kan leva utan. Tre fjärdedelar av kunderna lämnar inte hemmet utan sin telefon och telefonen blir en allt viktigare del i hur kunden handlar. Förutom att leta fram varor, köpa och betala via en smartphone, gör iVend Passes det möjligt för retailföretag att föra in lojalitetsprogrammen i den mobila miljön. iVend Passes är en molnbaserad prenumerationstjänst som är utformad för att stödja marknadsföringsinitiativ till kundernas mobiltelefoner:

 • Skicka ut klubbkort, presentkort, kuponger och liknande till kunderna digitalt
 • Skapa egna digitala kort och kuponger för att skräddarsy belöningsprogrammen
 • Göra det möjligt för kunderna att samla och använda poäng över alla kanaler, på ett och samma ställe
 • Hitta butiker och skapa geofence-aktiviteter för att skicka push-notiser till kunderna
 • Kontakta kunderna på ett effektivare och miljövänligare sätt

Rapport/analysRAPPORT/ANALYSRapport/Analys

iVends Rapport & Analysmodul ger dig full insyn i verksamheten  och tillgång till en omfattande rapporter och analyser i syfte att skapa maximal avkastning på er investering. Information är nyckeln till en framgångsrik omnichannel-strategi och iVend Retail Enterprise är den centrala modulen för retailföretagens masterdata. Modulen tar fram nyckeltal – inklusive försäljningsprognoser, planering av lagerpåfyllnad, erbjudanden, presentkort, lojalitetsprogram med mera – och replikerar ut informationen till hela företaget. iVend Enterprise sammanställer också transaktioner, som försäljning, återbetalningar, returer och butiksintäkter samt ger viktig information Grundläggande affärsinformation visas på en dashboard online, vilket gör det enkelt för företag att:

 • Ta del av resultat för olika produkter, produktgrupper, kunder, kundgrupper, erbjudanden, kanaler och mycket mer
 • Snabbt skapa rapporter som kan delas över hela verksamheten för att möjliggöra positiva förändringar
 • Välja mellan standardutformade eller anpassade rapporteringsverktyg för skräddarsydd feedback

Affärssystem

IVEND ENTERPRISE

Information är nyckeln till en framgångsrik omnichannel-strategi och iVend Retail Enterprise är den centrala modulen för retailföretagens masterdata. Den här modulen tar fram nyckeltal – inklusive försäljningsprognoser, planering av lagerpåfyllnad, erbjudanden, presentkort, lojalitetsprogram med mera – och replikerar ut informationen till hela företaget. iVend Enterprise sammanställer också transaktioner, som försäljning, återbetalningar, returer och butiksintäkter samt ger viktig information – i synnerhet inom två viktiga områden, lagret och kunderna. En gemensam översiktsbild över lagerstatus och lagerplatser ger minskade lagerkostnader, möjligheter till påfyllning av lagret och ökad kundtillfredsställelse. Ett och samma lojalitetsprogram över hela företaget och i alla kanaler möjliggör kundsegmentering, tillgång till säljstöd och kunderbjudande samt skapar en enhetlig bild av företaget.

IntegrationerANPASSA IVEND RETAIL TILL ER VERKSAMHET

Det bästa med iVend Retail är flexibiliteten. Modulerna kan integreras i butikerna (pop-up eller permanenta), online, mobilt och kan konfigureras för retailföretag i olika storlekar. Välj mellan implementering in-house eller i molnet. iVends utformning och många funktioner håller nere ägandekostnaden och kan även  integreras med alla vanliga affärssystem via öppna API. Systemet är redan integrerat med flera ERP-lösningar, till exempel SAP:s Business One, Microsoft Dynamics NAV med flera. Ett omfattande ”Extensibility Tool Kit” gör det möjligt att inkludera specifika verksamhetskrav i iVend Retail utan att det påverkar kärnprodukten, vilket möjliggör smidig och sömlös uppgradering. Alla moduler i iVend Retail som riktar sig mot kunder är PCI-kompatibla, vilket garanterar en hög säkerhet vid betalningar.

 

iVend Logo Hi-res - Cloud (1)

 

MER INFORMATION

SUPPORT

Support på kassarelaterad utrustning är mycket tidskritisk, eftersom fel omedelbart kan ge minskad lönsamhet i butik. Det är ett av skälen till att support är en viktig och omfattande verksamhet inom Retail Store. Med hjälp av moderna system, tekniska lösningar och med servicefokuserad personal, säkerställs optimal tillgänglighet och resultat på våra tjänster och uppdrag.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information och bokning av ett första möte.

Patrick Johnsson
031-760 18 98
patrick.johnsson(a)retailstore.se