iVend Retail är ett av 10 internationella Retail Management System i en rapport från Bussiness Software.. Läs mer på länken under!

https://ivend.com/ivend-retail-is-recognized-in-top-10-retail-software-reports/