BesöksräknareSJ installerade i början av året Retail Stores besöksräknare RS Count  i sina resebutiker och lounger i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den främsta anledningen till detta var deras önskan att få en bättre kontroll på verksamheten och se vilka tider de hade kunder. Alexander Börjesson, gruppchef för SJs resebutiker och lounger, kommenterar: ”Tidigare hade vi ett system som endast visade hur många besökare vi hade per dag och manuell hantering kring det. Nu ger systemet oss en bättre möjlighet att säkerhetsställa vilka peaktiderna är och vi får en bättre översiktsbild på när gästerna är hos oss. Vi har även använt informationen som underlag för vilka öppettider som vi ska ha”

 ”Tidigare hade vi ett system som endast visade hur många besökare vi hade per dag och manuell hantering kring det. Nu ger systemet oss en bättre möjlighet att säkerhetsställa peaktiderna är och vi får en bättre översiktsbild på när gäster är hos oss. Vi har även använt informationen som underlag för vilka öppettider som vi ska ha”                                               Alexander Börjesson, gruppchef SJ resebutiker och lounger.

Just enkelheten och användarvänligheten i systemet var något som tilltalande SJ i valet av leverantör. Även möjligheten till enkel installation då deras butiker och lounger hade olika förutsättningar gällande ytor i de olika lokalerna. Alexander kommenterar vidare: ” Funktionen att kunna se olika tidsintervaller var en viktig del för oss  i valet av nytt system. Detta för att i framtiden kunna få in bra underlag för framtida planering.” Retail Store är stolta över att SJ valde Retail Store och RS Count till deras besöksräknarlösning och ser fram emot ett långsiktigt samarbete.


Om SJ För över 150 år sedan avgick Statens Järnvägars första tåg från Göteborgs central. Idag kör dem dagligen 440 tågavgångar med 100 000 resenärer till 160 stationer – från Narvik i norr till Köpenhamn i söder. Alla resor med deras tåg i Sverige är märkta med Bra miljöval. SJ ägs av svenska staten och har i uppdrag att bedriva en lönsam persontrafik. De kör tåg både i egen regi och på uppdrag av andra. SJs ambition är att vara Sveriges bästa tågoperatör med bästa möjliga kundservice. I SJ:s lounger i Göteborg, Malmö och Stockholm kan man som resenär ta en fika, surfa på trådlöst internet eller bara koppla av en stund i väntan på avresan och i deras resebutiker kan man få hjälp med allt som rör SJs resor som avbokning, ombokning, nybokning, frågor med mera.


Om Retail Store Scandinavia Retail Store bildades 2004, tillsammans med branschexperter för att hjälpa företag inom detaljhandeln på den skandinaviska marknaden. Vår affärsidé är att öka lönsamheten för detaljhandeln i Norden genom att leverera IT-baserade produkter och tjänster i samarbete med marknadsledande aktörer. Retail Stores besöksräknare vid namn RS Count är en besöksräknarlösning som ger tillförlitlig information tillgänglig via webben i enkla och användarvänliga rapporter. Enkla installationer, flexibla kommunikationsmöjligheter och möjligheter att koppla samman med andra nyckeltal såsom försäljning gör produkten till en av de främsta på marknaden!

Läs mer – RS Count besöksräknare