STRÖMS

stroms_image

 

INSTALLATION MED MINSTA MÖJLIGA FRIKTION!

Butiksdatasystemet är själva hjärtat och hjärnan i din butik, något du skall känna väl och känna dig stolt över! Det kan därför kännas oroligt vid ett byte, något nytt som påverkar din personals vardag mer än man kanske kan tro. Läs om hur Ströms Herrekipering gjorde för att, tillsammans med Retail Store, undvika irritation och tidsförlust genom god planering.

Det legendariska Ströms, beläget vid termometern på Kungsgatan i Göteborg, har funnits i göteborgarnas hjärtan sedan 1939 och firade hundraårs jubileum 2006. Målgruppen, som tidigare varit mestadels äldre och klassiskt, har och nu även funnit en yngre, kvalitetsmedveten kund. Ströms fick det fina priset Årets Multibrandbutik i Sverige 2008. 2012 var året då Ströms valde att byta till Retail Stores butiksdatasystem, Retail Pro. Per Rudhag, driftchef på Ströms, berättar varför: ”Den främsta anledningen till av vi valde Retail Store var kvaliteten på, och möjligheterna med, systemet samt engagemanget ifrån företagets support.”

FOKUS PÅ TRYGG OCH SÄKER PERSONAL

Personalen, en styrka på runt 35 personer, har en väldigt varierande ålder och IT-kunskap, men ledningen var tidigt på det klara med hur man ville att det skulle fungera. Målet var att ha ett fullt fungerande system och utbildad personal, inom loppet av fyra dagar. Tillsammans med Retail Store gjorde Ströms en noggrann inventering av personalen, delade in dem i grupper efter kunskap och informerade dem i god tid om planeringen. Stor vikt lades även vid att informera om det nya systemets fördelar, för att på så sätt skapa glädje inför det nya, samt att personalen fick möjlighet att ställa frågor om funktionerna. Utbildningen genomfördes separat ifrån kassan i kontorsmiljö.
”Vid installationen av vårt tidigare butiksdatasystem tog det mycket tid ifrån försäljning och fokus på kunderna. Tillsammans med Retail Stores support genomfördes den lugnt och pedagogiskt, då alla fick möjlighet att ställa frågor direkt och kändes sig därför trygga med systemet när de sedan kom tillbaks till kassan”, berättar Per. Efter rekommendation från Retail Store lades även ett uppföljningstillfälle en vecka efter installation, för att fånga upp de frågor och synpunkter som eventuellt uppkommit.

OM FÖRETAGET

1886 Startade grundaren Carl Hilmer Ström en liten skrädderi- och klädbutik på Torggatan 24 i Nordstan. Läget var vid den tiden mycket centralt och butiken växte till en av Göteborgs största herrklädesbutiker. Under 1900-talets första häft bedriver Ströms en omfattande postorderverksamhet. Sortimentet hade nu utökats kraftigt och innefattar nu allt från konfektion och skor till rökverk. 1934 Börjar byggandet av Ströms nya hus i hörnet Kungsgatan/Västra Hamngatan. Ett för sin tid mycket modernt 6-vånings funkishus. 1949 sätts den 18 meter höga termometern upp på hörnet, vilken är den största termometern i Europa. I Göteborgs folkmun döps huset till “Ströms hörna” en känd mötesplats.

Alvar Ström säljer år 1972 säljer fastigheten och butikerna i Göteborg och Stockholm till det engelska herrmodeföretaget Austin Reed Ltd. 1982 blir “Ströms åter Ströms”. Dåvarande affärschefen Åke Rudhag köper Göteborgsbutiken av Austin Reed. Bolaget heter idag Ströms i Göteborg AB. Omsättningen var 1981 10 miljoner kronor och är idag ca. 75 miljoner kronor.