Retail Stores besöksräknare har på ett effektivt sätt hjälpt oss optimera vår bemanning för bättre service till våra kunder. Nu kan vi på ett enkelt och smidigt sätt analysera kundflödet mer detaljerat och på så sätt hitta en effektivisering i bemanningen. Detta har i sin tur bidragit till ökad servicegrad och försäljning.